תכנון אדריכלי

בדיקת ממ"ד

פיקוח בניה

ממד

פיקוח בניה

אבי אגמ מפקח בניה לביטחון האישי שלך 

 

בנה ביתך פיקוח ניהול בניה

054-8080927

Bnebeitcha 

 

ממ"ד ממ"מ

אבי אגמ פיקוח בניה צמוד לממ"ד שלך

למה כל כך חשוב שמפקח בניה מקצועי ילווה את כל שלבי הבניה של הממ"ד שלך?
מפקח בניה מקצועי יוודה שכל הברזל הנדרש אכן יבוצע בדיוק לפי התכנון
שעובי כיסוי הבטון על הברזל יהייה תקין
שהבטון אכן ימלא את כל חלל המשקוף ולא ישארו כייסי אויר
סגירת תבניות תעשה באלמנטים המאושרים לממ"ד ולא בחוט שזור
שכל הבדיקות הנידרשות יוזמנו ויתבצעו בזמן הנכון
כי רק מפקח בניה מיקצועי ידאג לשקט שלך בזמן הבנייה ....
 

 

 

פיקוח בניה

ומה התגלה במלחמה הזו:

דלתות הממ"ד לא עמדו בדרישות מול התקפות המחבלים והם פרצו לממ"דים ושחתו אנשים

החלונות לא נתנו את ההגנה הנידרשת בפגיעה ישירה.

ההגדרה של 9 מ"ר לא כשורה למציאות המלחמתית שצריך להכיל משפחה שלמה לאורך שעות רבות

חייבים לשנות דיסקט, חייבים להגן על הבית

חייבים לבנות אחרת !!!

רק מפקח בניה מקצועי יוכל ללוות אתכם בבניה של המרחב המוגן בשבילכם ולביטחון המשפחה שלכם.

 

054-8080927

 

בנה ביתך פיקוח ניהול בניה

 

 

ממד

אבי אגמ מפקח בניה

פיקוח בניה

ליווי מקצועי למי שבונה